21 Subat 2018 |

BIST100
DOLAR
EURO
ALTIN
GBP

Bakan elik'ten AB'ye rest!

AB Bakan覺 ve Bam羹zakerecimer elik, AB’nin s繹zlerini yerine getirmedii m羹ddet癟e T羹rkiye’nin s覺覺nmac覺 anlamas覺n覺 ayn覺 ekilde uygulamas覺n覺n m羹mk羹n olmad覺覺n覺 belirtti.

MMKN DE襤L

elik s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

AB, anlaman覺n bir par癟as覺na sahip 癟覺karken dier par癟alar覺na sahip 癟覺km覺yor.

Dolay覺s覺yla AB s繹zlerini yerine getirmedii m羹ddet癟e ya da dayan覺ma ve destek yerine s羹rekli olumsuz kararlar duyduumuz m羹ddet癟e bizim bundan sonras覺nda s覺覺nmac覺 anlamas覺n覺 ayn覺 ekilde s羹rd羹rmemiz de m羹mk羹n deil dedi.

elik, Br羹ksel temaslar覺 s覺ras覺nda Alman ARD televizyon kanal覺na a癟覺klamalarda bulundu.

V襤ZYONSUZ KARAR

Avrupa Parlamentosunun (AP) ge癟en hafta Avrupa Birlii (AB) ile T羹rkiye aras覺ndaki 羹yelik m羹zakerelerinin ge癟ici olarak dondurulmas覺 y繹n羹nde tavsiye karar覺n覺 deerlendiren elik, bu karar覺 vizyonsuz olarak nitelendirdi.

elik, Bunu bir癟ok kez tekrarlad覺k. Durumu g繹rmeniz laz覺m. Yaz ay覺nda, 15 Temmuz’da b羹y羹k bir darbe giriimi atlatt覺k. Irak ve Suriye ile bin 295 kilometre uzunluunda bir s覺n覺r覺m覺z var.

lke i癟inde ter繹rle m羹cadele ediyoruz, buna ek olarak Suriye’deki durum nedeniyle 3 milyon s覺覺nmac覺m覺z var. Yani t羹m bunlar dikkate al覺nd覺覺nda AB kurulular覺ndan daha fazla dayan覺ma ve daha fazla destek beklediimiz bir d繹nemdeyiz ama AP bunun yerine 羹yelik m羹zakerelerinin dondurulmas覺n覺 talep ediyor. Vizyon yok, bu karar yanl覺. ifadelerini kulland覺.

YAKIN GELECEKTE BYK BEL襤RS襤ZL襤KLERLE KARI KARIYAYIZ

Gelecek y覺l AB’nin farkl覺 羹lkelerinde se癟imler yap覺laca覺na iaret eden elik, bunun, k覺sa s羹re sonra Avrupa haritas覺nda baka bir g繹r羹nt羹 oluaca覺 anlam覺na geldiini belirtti. ABD’deki se癟imlerin ard覺ndan, Donald Trump’覺n b羹y羹k bir ihtimalle transatlantik ilikileri deitireceini duyduklar覺n覺 kaydeden elik, Buna ek olarak Brexit (襤ngiltere’nin AB’den 癟覺k覺覺) konusu var. Yak覺n gelecekte b羹y羹k belirsizliklerle kar覺 kar覺yay覺z. Bu asl覺nda Avrupa ile T羹rkiye aras覺nda daha g羹癟l羹 k繹pr羹lerin, daha g羹癟l羹 mekanizmalar覺n kurulmas覺 gerektii anlam覺na geliyor. eklinde konutu.

Cumhurbakan覺 Recep Tayyip Erdoan’覺n a癟覺klamalar覺yla kimseyi tehdit etmediini vurgulayan elik, Ama ger癟ek癟i olmam覺z gerekiyor. Biz AB ile T羹rkiye aras覺nda verilen s繹zleri d羹羹n羹yoruz. AB, s繹zlerini yerine getirmedi. Buna ek olarak yaz ay覺nda b羹y羹k bir darbe giriimi atlatt覺k ve AB’nin 羹st d羹zey y繹neticilerinden destek g繹rmedik. DEA, PKK ve darbecilerle m羹cadele ediyoruz, zor d繹nemler ge癟iriyoruz. deerlendirmesinde bulundu.

襤ki taraf覺n da s繹zlerini yerine getirmesi gerektiine iaret eden elik, Taraflardan biri s繹z羹n羹 tutmad覺覺nda s覺覺nmac覺 anlamas覺n覺n tamam覺 dier taraf i癟in manas覺zd覺r. ifadesini kulland覺.

SIINMACI ANLAMASINI AYNI EK襤LDE SRDRMEM襤Z DE MMKN DE襤L

S覺覺nmac覺lara kap覺n覺n a癟覺lmas覺n覺n anlaman覺n s羹rd羹r羹lebilir olup olmamas覺na bal覺 olduunu kaydeden elik, AB, anlaman覺n bir par癟as覺na sahip 癟覺karken dier par癟alar覺na sahip 癟覺km覺yor. Dolay覺s覺yla AB s繹zlerini yerine getirmedii m羹ddet癟e ya da dayan覺ma ve destek yerine s羹rekli olumsuz kararlar duyduumuz m羹ddet癟e bizim bundan sonras覺nda s覺覺nmac覺 anlamas覺n覺 ayn覺 ekilde s羹rd羹rmemiz de m羹mk羹n deil. Bununla T羹rkiye’nin imdiye kadar yapt覺覺 gibi ayn覺 ekilde s覺覺nmac覺 anlamas覺na bal覺 kalamayaca覺n覺 s繹ylemek istiyorum. diye konutu.

Anlamada vize muafiyeti, s覺覺nmac覺lar覺n da覺t覺lmas覺, Suriyeli s覺覺nmac覺lar i癟in iki kez 3 milyar avro verilmesi ve 羹yelik m羹zakerelerinin h覺zland覺r覺lmas覺 gibi 繹nemli unsurlar覺n olduuna dikkati 癟eken elik, T羹m bunlar anlaman覺n temeliydi ama bizler bu s繹zlerin hi癟 birinin yerine getirilmediini g繹r羹yoruz. Aksine AP m羹zakereleri h覺zland覺rmak yerine m羹zakereleri durdurmay覺 繹neriyor. dedi.

SZLER TUTULMUYOR

S覺覺nmac覺lar覺 i癟in yap覺lacak mali yard覺mlarda 癟ok yava ilerleme saland覺覺n覺 belirten elik, lkemizde eitime ihtiyac覺 olan 800 bin Suriyeli 癟ocuk var. Yard覺m mekanizmas覺 癟al覺maya balayana kadar bu 癟ocuklar ne yaz覺k ki emekli olma ya覺na gelecek. Verilen s繹zler u anda tutulmuyor. AP, T羹rkiye’yi, s繹zlerini yerine getirmemekle tehdit ederken T羹rkiye’nin bundan sonra bu anlamaya bal覺 kalmas覺n覺n bir manas覺 kalm覺yor ifadelerini kulland覺.

Bu a癟覺klamalar覺n, kap覺lar覺 a癟mak anlam覺na gelip gelmedii y繹n羹ndeki bir soru 羹zerine elik unlar覺 s繹yledi:

Sonu癟 olarak a癟覺l覺r, eer s繹zler tutulmazsa a癟覺l覺r 癟羹nk羹 T羹rkiye bir toplama kamp覺 deil. T羹rkiye, bu tarz eyler i癟in parayla sat覺n al覺nacak bir 羹lke deil.

T羹rkiye sadece s覺覺nmac覺 krizi ya da ter繹rle m羹cadele s繹z konusu olduunda akla gelecek bir 羹lke de deil. T羹rkiye ter繹rle m羹cadele konusunda b羹y羹k bir rol oynuyor.

T羹rkiye 癟ok g羹癟l羹 ve Avrupal覺 bir 羹lke, son y羹zy覺lda hep g羹癟l羹 bir demokrasi 羹lkesi oldu. Bu y羹zden hakkaniyetli ve adil bir ekilde davran覺lmas覺 ve eit bir ortak olarak g繹r羹lmesi gerekir. T羹rkiye’nin aa覺lanmas覺na m羹saade etmeyiz.

AB’nin son g羹nlerde daha 癟oulcu mesajlar vermesi gerektiini dile getiren elik, Bu mesajlara ihtiyac覺m覺z var 癟羹nk羹 baz覺 politikac覺lar, AB’nin
Hristiyan bir topluluk olduuna inan覺yor. M羹sl羹man T羹rkiye’nin olas覺 AB 羹yelii, b羹y羹k bir 癟oulcu mesaj iletmi olur. Bu, M羹sl羹man d羹nyas覺na b羹y羹k bir mesaj ve 繹nemli bir hedef g繹stermi olur.
dedi.

ERDOAN, TRK襤YE’N襤N SES襤D襤R

elik, Erdoan’覺n eletirilerine ilikin bir soruyu yan覺tlarken, AB 癟ifte standart uygulad覺覺nda, T羹rkiye’ye kar覺 sahte dostluu g羹n y羹z羹ne 癟覺kt覺覺nda ve olumsuz ad覺mlar at覺ld覺覺nda, Cumhurbakan覺m覺zdan hakl覺 olarak bu tarz a癟覺klamalar duyars覺n覺z. Kendisi onurlu bir halk覺, 癟ok gururlu bir T羹rkiye Cumhuriyetini temsil ediyor, o T羹rkiye’nin sesi. deerlendirmesini yapt覺.

Erdoan’覺n s繹yledii hereyin yerinde ve hakl覺 olduunu ve i癟 siyasi meselelerle hi癟bir ilgisinin bulunmad覺覺n覺 kaydeden elik, 繹yle konutu:

n羹m羹ze bakacak olursak s繹zlerin yerine getirilmesi ve kabul edilmesi gerekiyor. T羹rkiye’ye kar覺 d羹r羹st ve 繹l癟羹l羹 konuulmal覺. AB, s覺覺nmac覺 anlamas覺nda baar覺 elde ettiimiz d繹nemdeki gibi kara propaganda yapan 癟evrelere kar覺 mesafe koymal覺. 襤lerlemek i癟in konuma kanallar覺n覺 a癟覺k b覺rakmal覺y覺z. imdi g羹癟l羹 ve ciddi ilikiler kurmam覺z gereken bir zamanday覺z.

DARBE G襤R襤襤M襤NDEN SORUMLU OLANLARA KARI BYK B襤R MCADELE VER襤YORUZ

T羹rkiye’nin soruturmalar ve ihra癟 edilen askerler konusunda 癟ok a癟覺k bilgiler paylamaya haz覺r olduunu vurgulayan elik, 繹yle devam etti:

羹nk羹 u anda 15 Temmuz darbe giriiminden sorumlu olanlara kar覺 b羹y羹k bir m羹cadele veriyoruz. Ordu mensuplar覺n覺n bir癟ou ifade verdi ve itirafta bulundu. Darbe giriiminden sorumlu G羹len 繹rg羹t羹 liderinin talimatlar覺n覺 yerine getirdiklerini itiraf ettiler. u anda 癟繹zd羹羹m羹z gizli bir iletiim program覺 kulland覺lar. Bu gizli programdaki bilgileri g繹rebiliyoruz. st d羹zey bir癟ok hakim, savc覺 ve dier yarg覺 mensuplar覺 ihra癟 edildi. Yarg覺dan ihra癟 edilen hakimler de ifade verdi ve itirafta bulundu. FET liderinden ald覺klar覺 talimatlar覺 yerine getirdiklerini s繹ylediler.

Darbecilerin T羹rk kurumlar覺nda 癟al覺t覺覺 d繹nemde, Avrupa’n覺n sessiz kald覺覺n覺 belirten elik, imdi demokrasimizi korumak ve yarg覺m覺z覺n ba覺ms覺zl覺覺 i癟in 繹nlemler al覺yoruz. Bu y羹zden bu insanlar g繹revden al覺nmak zorunda. As覺l bunu yapmazsak eletirilmeliyiz. Biz bunlar覺 demokratik toplum d羹zenini korumak i癟in iten at覺yoruz. eklinde konutu..

Kategorisine Son Eklenen Haberler

Son Dakika Haberleri

T羹m羹

Video Galeri

T羹m羹